Obecna władza ustawodawcza w liczbach

Unia Europejska

Posiedzenie inauguracyjne z 1 lipca 2014 r. Unia Europejska

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 221
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 191
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 70
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 67
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 52
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 50
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 48
NI - Niezrzeszeni 52

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Zobacz wszystkie szczegóły

Ustępujący parlament (na dzień ostatniego posiedzenia plenarnego 28 marca 2019 r.) Unia Europejska

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 217
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 186
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 76
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 68
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 52
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 52
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 41
ENW - Grupa Europa Narodów i Wolności 37
NI - Niezrzeszeni 21

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Zobacz wszystkie szczegóły

Źródło: Parlament Europejski

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres