Obecna władza ustawodawcza w liczbach

Czechy

Posiedzenie inauguracyjne z 1 lipca 2014 r. Czechy

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
Coal. TOP 09+STAN Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 4
KDU-ČSL Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
ANO 2011 ANO 2011 4
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
ODS Občanská demokratická strana 2
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
Svobodní Strana svobodných občanů 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Zobacz wszystkie szczegóły

Ustępujący parlament (z kwietnia 2019 r.) Czechy

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3
Coal. TOP 09+STAN TOP 09 a Starostové 3
STAN Starostové a nezávislí 1
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
ANO 2011 ANO 2011 2
Hnutí Hlas Hnutí Hlas 2
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
ODS Občanská demokratická strana 2
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
Svobodní Strana svobodných občanů 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Zobacz wszystkie szczegóły

Źródło: Parlament Europejski

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres