Narzędzie porównawcze

Typy wyników:

Wyniki końcowe: Wyniki opublikowane przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego po przeliczeniu wszystkich głosów.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres