Unia Europejska

2019.06.14 - 10:07
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Parlament Europejski: 2019–2024 Wstępne wyniki

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 179 23,83%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 153 20,37%
Renew Europe - Renew Europe group 106 14,11%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 75 9,99%
ID - Identity and Democracy 73 9,72%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 61 8,12%
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 43 5,73%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 38 5,06%
NI - Niezrzeszeni 9 1,20%
Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu 14 1,86%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Posiedzenie inauguracyjne

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019.06.05 - 17:03
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Wstępne wyniki

Frekwencja w Unii Europejskiej według roku (w punktach procentowych)
Rok Unia Europejska
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,95%