Wyniki krajowe Ta część strony internetowej poświęcona jest wynikom wyborów we wszystkich państwach członkowskich

Unia Europejska

Wybierz kraj na mapie lub w rozwijanym menu, aby uzyskać następujące informacje na jego temat:

Wybierając państwo członkowskie, będzie można dowiedzieć się:

  • Wyniki według partii krajowych
  • Mandaty według grup politycznych
  • Podział według partii krajowych i grup politycznych
  • Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego dla danych wyborów europejskich
  • Poziom frekwencji w kolejnych wyborach europejskich

Typy wyników:

Wyniki końcowe: Wyniki opublikowane przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego po przeliczeniu wszystkich głosów.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Źródło: Parlament Europejski