Obecna władza ustawodawcza w liczbach

Węgry

Posiedzenie inauguracyjne z 1 lipca 2014 r. Węgry

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 12
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
FIDESZ - KDNP Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 12
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
DK Demokratikus Koalíció 2
MSZP Magyar Szocialista Párt 2
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
LMP Lehet Más a Politika 1
EGYÜTT-PM Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért 1
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 3

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Zobacz wszystkie szczegóły

Ustępujący parlament (z kwietnia 2019 r.) Węgry

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 12
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
FIDESZ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 11
KDNP Kereszténydemokrata Néppárt 1
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
DK Demokratikus Koalíció 2
MSZP Magyar Szocialista Párt 2
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
LMP Lehet Más a Politika 1
EGYUTT-PM Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért 1
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupy polityczne Mandaty
Ind. (former JOBBIK) Independent 2
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Zobacz wszystkie szczegóły

Źródło: Parlament Europejski

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres