2019.05.29 - 16:46
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Wyniki według partii krajowych: 2019–2024 Portugalia - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
PS - Partido Socialista 33,38%
PSD - Partido Social Democrata 21,94%
B.E. - Bloco de Esquerda 9,82%
CDU (PCP + PEV) - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 6,88%
CDS-PP - CDS - Partido Popular 6,19%
PAN - Pessoas–Animais–Natureza 5,08%
A - Aliança 1,87%
Inne partie - Inne partie 14,84%
2019.05.27 - 10:39
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Mandaty według grup politycznych: 2019–2024 Portugalia - Wstępne wyniki

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 4
S&D 9
Zieloni/WSE 1
EPL 7

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niezrzeszeni
  • Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.05.27 - 10:39
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2019–2024 Portugalia - Wstępne wyniki

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Partido Socialista 9
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PSD Partido Social Democrata 6
CDS-PP CDS - Partido Popular 1
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
B.E. Bloco de Esquerda 2
CDU (PCP + PEV) Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 2
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PAN Pessoas–Animais–Natureza 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.06.03 - 11:52
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Portugalia - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Portugalia Unia Europejska
1987 72,42%
1989 51,10% 58,41%
1994 35,54% 56,67%
1999 39,93% 49,51%
2004 38,60% 45,47%
2009 36,77% 42,97%
2014 33,67% 42,61%
2019 30,73% 50,95%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres