2019.06.17 - 16:14
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Wyniki według partii krajowych: 2019–2024 Węgry - Oficjalne wyniki

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
Coal (FIDESZ + KDNP) - Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt) 52,14%
DK - Demokratikus Koalíció 16,26%
Momentum - Momentum Mozgalom 9,92%
Coal (MSZP + Párbeszéd) - Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért) 6,68%
JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom 6,44%
Mi Hazánk - Mi Hazánk Mozgalom 3,33%
MKKP - Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2,63%
LMP - Lehet Más a Politika 2,19%
Inne partie - Inne partie 0,41%
2019.05.26 - 23:51
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Mandaty według grup politycznych: 2019–2024 Węgry - Wstępne wyniki

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 5
Renew Europe 2
EPL 13
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niezrzeszeni
  • Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.05.26 - 23:51
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2019–2024 Węgry - Wstępne wyniki

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Coal (FIDESZ + KDNP) Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt) 13
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DK Demokratikus Koalíció 4
Coal (MSZP + Párbeszéd) Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért) 1
Renew Europe - Renew Europe group 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Momentum Momentum Mozgalom 2
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.06.17 - 16:13
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Węgry - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Węgry Unia Europejska
2004 38,50% 45,47%
2009 36,31% 42,97%
2014 28,97% 42,61%
2019 43,36% 50,95%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres