2019.06.05 - 17:03
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Wyniki według partii krajowych: 2019–2024 Wielka Brytania - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
Brexit Party - Brexit Party 30,74%
Lib dems - Liberal Democrats 19,75%
Lab. - Labour Party 13,72%
GP - Green Party 11,76%
Cons. - Conservative and Unionist Party 8,84%
SNP - Scottish National Party 3,50%
Change UK - Change UK 3,31%
UKIP - United Kingdom Independence Party 3,21%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,97%
SF - Sinn Féin 0,62%
DUP - Democratic Unionist Party 0,59%
APNI - Alliance Party 0,50%
SDLP - Social Democratic & Labour Party 0,37%
TUV - Traditional Unionist Voice 0,29%
UUP - Ulster Unionist Party 0,25%
Inne partie WB - Inne partie – Wielka Brytania 1,48%
Inne partie IP - Inne partie – Irlandia Północna 0,10%
2019.05.27 - 15:05
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Mandaty według grup politycznych: 2019–2024 Wielka Brytania - Wstępne wyniki

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 1
S&D 10
Zieloni/WSE 11
Renew Europe 16
EKR 4
EFDD 29
NI 1
Inni 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niezrzeszeni
  • Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.05.27 - 15:05
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2019–2024 Wielka Brytania - Wstępne wyniki

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 29
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Brexit Party Brexit Party 29
Renew Europe - Renew Europe group 16
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lib dems Liberal Democrats 16
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 11
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
GP Green Party 7
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 10
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative and Unionist Party 4
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SF Sinn Féin 1
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DUP Democratic Unionist Party 1
Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
APNI Alliance Party 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.05.28 - 14:38
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Wielka Brytania - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Wielka Brytania Unia Europejska
1979 32,35% 61,99%
1984 32,57% 58,98%
1989 36,37% 58,41%
1994 36,43% 56,67%
1999 24,00% 49,51%
2004 38,52% 45,47%
2009 34,70% 42,97%
2014 35,60% 42,61%
2019 36,90% 50,95%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres