Parlament Europejski: 2014–2019 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 221 29,43%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 191 25,43%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 70 9,32%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 67 8,92%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 52 6,92%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 50 6,66%
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 48 6,39%
NI - Niezrzeszeni 52 6,92%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres