2019.06.14 - 10:07
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Parlament Europejski: 2019–2024 Wstępne wyniki

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 179 23,83%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 153 20,37%
Renew Europe - Renew Europe group 106 14,11%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 75 9,99%
ID - Identity and Democracy 73 9,72%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 61 8,12%
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 43 5,73%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 38 5,06%
NI - Niezrzeszeni 9 1,20%
Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu 14 1,86%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres